Title
Apenbal zoekt 2 nieuwe bewoners
Coliving space name
het Apenbal
For rent or for sale
for rent
Rent or purchase amount
600
Description price
FOR ENGLISH SCROLL DOWN

De huur is rond de 600 (exacte bedrag wordt nog bepaald door de Key). Bovenop de kale huur komt nog 100 euro maandelijkse kosten voor gas, water, internet, katten, etc. Het is sociale huur, dus je kunt huursubsidie aanvragen en je moet voldoen aan de eisen voor sociale huur als het gaat om inkomen.

Waarschijnlijk heeft de ene kamer een inkomensmaximum van 23.000 euro en de ander van 40.000 euro. We horen graag voor welke van de kamers je in aanmerking zou komen.

---

Rent: Around 600 ex. (the exact amount will be determined by the housing association de Key). Aside from the rent there will be an extra cost of 100 euro for collective living costs to cover gas, water, electricity, internet, and the costs for the cats. The rooms are part of a social housing system so in many cases you are eligible for a rent deduction.

Probably one room has an income maximum of 23,000 euros and the other of 40,000 euros. We would like to hear which of the rooms you would qualify for.
Available from
2021-12-20
Province
Noord-Holland
City
Amsterdam
Location
Centrum Oost, vlakbij Artis en het Tropenmuseum
Common space(s)
We delen een zeer ruime keuken en woonkamer. Douche en toilet deel je met 1 ander. De keuken is voor iedereen beschikbaar (8 mensen) maar wordt niet door iedereen even intensief gebruikt. Sommige bewoners hebben namelijk nog een eigen keuken. De woongroep bevindt zich op de derde verdieping, er is geen lift.
---
We share a very big living room and dining area with the eight of us. Because most of us have their own kitchen, these spaces get used more extensively by some than others. For the rooms in question you will be sharing your kitchen and toilet with one other person. The house is on the third floor and there is no elevator.


Private spaces(s)
Er komen 2 authentieke zolderkamers vrij, van 28 en 32 vierkante meter. Reken je het deel met schuine daken erbij, dan zijn de kamers nog een stukje groter.

Het zijn lichte kamers, die in de zomer warm kunnen worden, maar De Key heeft beloofd daar binnenkort iets aan te doen. We hopen dat in de overige kamers spoedig zonwering zal komen. Een kamer is per direct beschikbaar, de andere komt op 20 februari vrij.
---
The rooms in question are two spacious attic rooms, of 28 and 32 square meters respectively. Some parts have a slanted roof. The rooms are quite sunny which also makes them warm during the summer. The housing association is working with us towards finding solutions for summer heat. We are hoping that sun resistant shades will be installed in the near future.

One room is already available, the other will become vacant from the 20th of February onward.
Description coliving group
Het Apenbal zoekt 2 nieuwe huisgenoten. We zijn op zoek naar mensen die onze waarden en wensen delen maar die ook hun eigen visie kunnen bijdragen. Ons huis is een plek waar we dromen en naar een betere wereld toewerken, maar ook een plek waar we tot rust komen. We vinden samenleven belangrijk, en vinden het bijvoorbeeld leuk om samen te eten (ook al hebben we hier geen vast schema voor). Onderling verdelen we de verantwoordelijkheden in het huis en zorgen we voor elkaar.

We hebben een wekelijkse schoonmaakbeurt. Daarnaast hebben we om de zoveel maanden een klus ronde/ grote schoonmaak die we in sub-groepjes houden.

De groep is afgelopen jaren door veel veranderingen heen gegaan, dus er is veel ruimte om samen met de nieuwe huisgenoten een visie vorm te geven voor de toekomst!
---
We are looking for two people who share our values and wishes but can also contribute to the household their own vision. We are working together to form a household where we can dream and work towards a better world but in which we can also rest and take care of each other. We value living together, eating together etc. but we do not have a tight schedule for this.

We divide the household tasks among each other and have a weekly cleaning chore. Aside from that we have periodic deep-clean days and maintenance days that we take on in sub-groups.

We have been through a lot of changes the past year, so we are looking for someone who is excited about living in a group and contributing.
Current composition
We zijn een groep van 8 mensen en twee katten (Aap en Muis). Een van ons identificeert zich als Moslim POC (persoon van kleur), een als Latinx en een deel is queer. We zijn voorzichtig met geluid in huis, aangezien een van ons een ernstige vorm van tinnitus heeft. We zijn tussen de eind twintig en eind dertig. Tijdens vergaderingen spreken we Engels, maar informeel wordt er ook veel Nederlands gesproken.
---
We are a group of 8 people (now 6) and two cats (Aap & Muis). One of us identifies as a Muslim POC, and one of us as a Latinx, some of us as queer. We are careful with sound in the house, as one of us has a severe form of tinnitus. We are in our late 20’s / 30’s, partly English speaking. During meetings we speak English but amongst each other we also speak a lot of Dutch.
Ideal resident
We zijn ons bewust van het voorrecht om in een stabiele woning te wonen en het feit dat dit soort woongroepen in Amsterdam niet altijd even toegankelijk zijn voor BIPOC. Daarom, en gezien de huidige samenstelling van onze groep, willen we de ruimtes graag delen met mensen met verschillende (migratie)achtergronden en zijn we op zoek naar nieuwe BIPOC huisgenoten. We zijn ons ervan bewust dat wij als een groep hierin ook actief moeten blijven werken aan het creëren van ‘safe spaces’. We staan open voor alle genders, en zoeken iemand boven de 25 jaar.

De kamers zijn geschikt voor één persoon. Partners die elders wonen zijn welkom als gasten!

Er is helaas geen ruimte voor nog een huisdier.
---
We are aware of the privilege to have a stable housing situation and the fact that these types of living collectives are often inaccessible to BIPOC. This, in addition to the current composition of our group, is why we are actively looking for BIPOC to join us. We are aware that we still have work to do as a group, but we actively work on creating a safe space for all genders and people with different backgrounds.

We are looking for someone above 25 years old. The spaces are available for one person only, partners are welcome to visit.

Unfortunately, there is no space for more pets.

Contact information
Als het je leuk lijkt om bij ons te komen wonen, zien we graag een mail van je uiterlijk vrijdag 26 november op woongroepapenbal@gmail.com (het liefst in het Engels, maar dit hoeft niet). We zijn vooral heel benieuwd naar wie jij bent; hoe zien jouw dagen er uit, welk werk, of welke activiteiten en projecten houden jou bezig en wat is je levensfilosofie of welke politieke en maatschappelijke opvattingen omarm jij op het moment en hoe geef je hier vorm aan. Daarnaast willen we natuurlijk graag weten waarom je in een woongroep wilt wonen, of je hier ervaring mee hebt en wat voor een huisgenoot je bent (wat zijn je ‘allergieën’, hoe toon jij affectie/ zorg etc.). We zouden het op prijs stellen brieven te ontvangen die niet langer zijn dan 1 A4.

Op maandag 6 december en dinsdag 7 december organiseren we twee kennismakingsavonden waarbij je de huisgenoten in groepjes van 3 kunt leren kennen en ook de ruimte kunt zien.

Op maandagavond 13 december zullen we maximaal 2 mensen uitnodigen voor een iets langere kennismaking.

We kijken er naar uit om je te ontmoeten!
---
If this call appeals to you, we would love to receive your email before the 27th of november at: woongroepapenbal@gmail.com (preferably in English, but this is not a prerequisite). We are especially curious as to who you are, what your average day looks like, what you do for work, what your passion projects are and perhaps something about your life philosophy and your socio-political views. In addition, it would be great to receive a brief motivation as to why you would like to live in a group, whether you’ve lived in a group before (this does not affect your application in any way) and what kind of housemate you are (your pet peeves, love languages etc.)

On monday 6th of december and Tuesday 7th of december we will organise short introduction which will be followed by a longer introduction in case we feel a mutual connection, this will take place on the 13th of december.

We are looking forward to meeting you!
Placed at
Nov. 22, 2021, 11:45 a.m.
Expires
Feb. 20, 2022, 11:45 a.m.
Views
This listing has been viewed 1171 times
Placed by
Apenbal
react
register or log in to react
Change
Only the poster of an listing can change it. Register or log in as the owner to make changes.