Titel
Ondernemers gezocht voor gemengd woon/werk project met maatschappelijk doel
Huur of koop
huur
Provincie
Utrecht
Indicatie ligging
We willen een woonvereniging plaatsen ofwel nieuwbouw op een stuk land, ofwel in een al bestaand pand. Beide opties worden gerealiseerd met behulp van oa fondsen. We zijn niet aan een plek gebonden, maar de visie is net buiten een grote stad met veel natuur in de omgeving.
Indicatie aantal personen
6
Indicatie samenstelling groep
Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om GROOT te denken en mee te werken aan het opzetten van een nieuwe woon+werkvereniging met een maatschappelijk doel. Het wordt een creatieve broedplaats waar startende ondernemers van verschillende achtergronden elkaar positief inspireren en motiveren. Op het terrein zullen gedeelde voorzieningen komen waar alle leden van de vereniging gebruik van kunnen maken.

Voor deze fase zijn we op zoek naar mensen die deel willen uitmaken van de founding groep. Deze bestaat nu al uit 3 mensen en we zoeken daar nog 3 mensen bij. Het is een pré als:
> Jij ondernemend bent ingesteld (je hoeft nog geen onderneming te hebben)
> Je graag in de woonvereniging wilt komen wonen over een periode van ongeveer 9 maanden
> Je houdt van gestructureerd werken
> Je niet strak verbonden bent aan één plaats (wij houden momenteel onze opties open door heel het land)

Leeftijd, levensfase en achtergrond zijn hierbij niet belangrijk: je motivatie is het belangrijkst. Wij zijn 27, 32 en 36 jaar oud.
Ideologie
"De Stamboom" is een woon/werk-vereniging met een maatschappelijk doel. Het is een plek waar zzp’ers en maatschappelijke zorg cliënten samen wonen en werken. Het leefgebied faciliteert de leden in alle nodige voorzieningen.

Faciliteiten
Er zijn 3 woongebieden, een grote gemeenschappelijke ruimte, workshop, werkplekken, fitnessruimte, restaurant, eco tuin, groene winkel, kringloopwinkel/kunstgalerij en yoga/meditatie ruimte.

Reguliere leden
De groep reguliere leden bestaat uit al ervaren zzp’ers en startende zzp’ers. Deze groep woont en werkt samen en helpt elkaar ontwikkelen. Deze groep splitst op in 2 categorieën: creatieve ondernemers en commerciële ondernemers.

Maatschappelijke zorg
De groep non reguliere leden bestaat uit adolescenten uit de maatschappelijke zorg. Dit zijn cliënten die klaar zijn om weer terug te keren naar de maatschappij en daarvoor een goede intrinsieke motivatie hebben laten zien. Deze cliënten worden begeleid door externe zorgpartijen die in direct contact staat met de vereniging. Ze kunnen hier re-integreren door te leren samen te wonen met anderen. Ook kunnen ze hier onder begeleiding van de reguliere leden bezig gaan met werken, denk bijvoorbeeld aan werken in de kringloopwinkel, eco tuin of in de workshop.

Re-integratie
Het proces begint met een oriëntatie, gevolgd door een betaalde stage en vervolgens kunnen de cliënten verder gaan met een relevante opleiding of zelf zzp’er worden. Reguliere leden tekenen ervoor om een deel van hun tijd vrijwillig in te zetten om deze cliënten te begeleiden in het werken. De begeleiding voor het wonen wordt enkel gedaan door de externe zorgpartijen.

Publiek
De leden van de vereniging betalen elke maand een commissie en mogen zodanig gebruik maken van alle faciliteiten. Het restaurant, de kringloopwinkel/kunstgalerij en de groene winkel zijn open voor publiek. Op deze manier wil de organisatie ook in contact staan met de buurt. De inkomsten van deze faciliteiten gaan naar de vereniging. Dit geld wordt o.a. gebruikt om de medewerkers te betalen. In de grote gemeenschappelijke ruimte bevindt zich ook een klein café en podium. Hier worden in de eerste plaats evenementen georganiseerd voor de leden van de vereniging maar ook worden hier evenementen voor het publiek gehouden. Ook het café staat open voor bezoekers. In de grote gemeenschappelijke zaal worden ook regelmatig workshops & seminars gehouden door en voor alle bewoners.

Kernwaarden
Kernwaarden voor de Stamboom en zijn bewoners zijn; zelfstandig, open, bewust, georganiseerd, gestructureerd, gemotiveerd, transparant, behulpzaam, begripvol, professioneel, gezond en liefdevol. Dit concept is een geheel nieuwe vorm van samenwonen en de Stamboom fungeert hier dus als pionier in een woonvorm waarvan er hopelijk in de toekomst meer van zullen volgen. De organisatiestructuur lijkt sterk op het sociocratische systeem waarbij er een hiërarchie bestaat als volgt:

Organisatiestructuur
Het bestuur bestaat uit voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, secretaris en vier algemene bestuursleden waarvan twee regulier en twee MO (maatschappelijke zorg). Vervolgens zijn er twee kerngroepen voor wonen en voor werken. Deze groepen hebben elk 6 leden waarvan vier regulier en twee MO. Hiervan dienen drie leden als voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarna komen er 4 subgroepen, éém voor regulier wonen en één voor MO wonen. Dan één voor regulier werken en één voor MO werken. Deze groepen hebben elk 4 leden waarvan drie optreden als voorzitter, secretaris en penningmeester. Dan bestaan er commissies voor kunst & cultuur, sport, evenementen, tuin, levensbeschouwing, mindfulness en een kascommissie. Elke commissie heeft zijn eigen voorzitter, secretaris & penningmeester. De kascommissie draagt de verantwoordelijkheid het bestuur te controleren op o.a. het juist bijhouden van de boekhouding. De leden van de kerngroep, subgroepen en de kascommissie krijgen een vrijwilligersvergoeding voor hun taken. De leden van de overige commissies doen dit vrijwillig. Elk lid tekent om zich een x aantal uren per maand vrijwillig in te zetten voor de vereniging.

Terrein
Het gehele terrein zal er in grote lijnen als volgt uit zien. Het woongebied bestaat uit drie complexen. Twee voor de reguliere leden waarbij één bewoond wordt door de creatieve zzp’ers, één door de commerciële zzp’ers en één voor de maatschappelijk zorg cliënten. In de twee reguliere wooncomplexen wonen per complex 33 reguliere leden. De complexen zijn drie verdiepingen hoog en elke verdieping heeft zijn eigen gemeenschappelijke woonkamer & keuken. In elke gang wonen 11 mensen en samen vormen ze een woongroep. De woningen bestaan uit studio's met woonruimte, slaapruimte en badkamer. In het maatschappelijke zorg complex wonen 18 cliënten. Dit complex bestaat uit twee verdiepingen op dezelfde manier ingedeeld als de reguliere complexen. In elke gang wonen 9 mensen en samen vormen ze een woongroep.

Financiën
Er zijn 5 inkomstenbronnen. De organisatie krijgt geld per cliënt uit de maatschappelijke zorg (PGB). Ook wordt de organisatie ondersteund door subsidies en fondsen. Daarnaast verdient de organisatie vanuit de verkoop van de winkels, vanuit het café en publieke evenementen. Ook worden diverse faciliteiten verhuurd aan derde partijen. Als laatste verdient de organisatie aan overige donaties. De vereniging is geen non-profit organisatie.
Planning
Voor het opzetten van dit initiatief zijn er een aantal fases te doorlopen. Fase 1 is het opzetten van een eerste kerngroep namelijk het bestuur. Dit bestuur vergadert wekelijks met elkaar, 2 keer per maand op een vaste locatie en 2 x per maand via ZOOM. Tijdens deze vergaderingen krijgen de leden taken uitgedeeld op basis van hun functie. Er is elke wekelijks ook een korte ZOOM meeting die dient als zogenaamde check-in. Fase 2 noem ik “outreaching”. Hierbij gaan we ons plan neerleggen bij alle nodige externe partijen zoals de gemeente, fondsen, fondsenwervers, notaris & zorgpartijen. Fase 3 bestaat uit de mogelijke koop, huur of bouw van de locatie voor De Stamboom. Fase 4 is de ledenwerving. Fase 5 is de start!

Website
https://www.de-stamboom.nl
Contact informatie
Voor meer informatie stuur een whatsapp bericht naar:
Lila (secretaris) - 06-47129794
of stuur een email naar:
Lila.klatter@gmail.com
Geplaatst op
27 september 2021 09:15
Vervalt op
26 december 2021 09:15
Gezien
Deze advertentie is 898 keer bekeken
Geplaatst door
Marvin van Zanten
reageer
registreer of meld aan om te reageren
Aanpassen
Alleen de plaatser van een advertentie kan hem veranderen. Registreer of meld aan als de eigenaar om aanpassingen te doen.