Title
Wij zoeken kandidaten voor onze wachtlijst.
Coliving space name
Woongroep Hillegersberg-Schiebroek
For rent or for sale
for rent
Rent or purchase amount
835
Description price
Er kunnen, afhankelijk van de puntentelling, kleine verschillen zijn in de huurprijs. De servicekosten zijn meestal € 51,- per maand. Een parkeerplaats kan worden gehuurd.
Inkomenstoets: De huurder moet een bruto jaarinkomen hebben van tussen de € 40.025,- en € 60.036,-, prijspeil 2021. Is het inkomen lager dan € 40.025, dan kan 10% van het aantoonbaar vermogen bij het inkomen worden opgeteld.
Province
Zuid-Holland
City
Rotterdam
Location
Woongebouw de “Grindhorst” is gelegen in Hillegersberg, op de hoek van de Grindweg en de Ankie Verbeek-Ohrlaan. Het gebouw bevat 59 appartementen voor 50-plussers, 32 huur- en 27 koopappartementen, waarvan 2 penthouses. Voorzieningen: goede aansluiting op autowegen, bushaltes voor het gebouw, winkels op loopafstand en volop fiets- en wandelmogelijkheden.
Common space(s)
De bewoners – niet alle bewoners van de Grindhorst zijn lid van de woongroep – hebben de beschikking over een gezamenlijke ‘huiskamer’, een kantoortje en een comfortabele logeerkamer voor hun gasten. Er is een klein binnentuin.
Private spaces(s)
De appartementen zijn ± 75 m2 groot. Elk appartement heeft een ruime woonkamer, een royale slaapkamer met aangrenzend een serre, een badkamer annex toilet, een kleinere kamer en een ruimte voor de wasmachine, de verwarmingsketel en de unit voor het WarmteTerugwinSysteem. Op de begane grond is er voor ieder appartement een privéberging voor o.a. de fiets.
Description coliving group
Onze woongroep relateert haar naam aan twee naast elkaar liggende wijken aan de noordrand van Rotterdam: Hillegersberg en Schiebroek, die ook op bestuurlijk gebied veel met elkaar delen.
De meerwaarde van onze woongroep ligt in de mogelijkheid van sociaal contact. De goede sfeer wordt bevorderd doordat de bewoners elkaar, onder het genot van een kopje koffie of thee, een glaasje wijn of een borreltje, in de gemeenschappelijke ruimte ontmoeten. Dit maakt het gemakkelijk af te spreken om te gaan wandelen of fietsen, een theater of een museum te bezoeken of met elkaar te gaan eten. Door iets te ondernemen ontstaan plezierige contacten binnen de woongroep.
Verder zijn er spelletjesavonden, kaart- film- en creatieve middagen. Er is een tuingroep, en een zangkoor.
Soms wordt er een maaltijd georganiseerd, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een feestdag. Pasen worden gezamenlijk gevierd.
De woongroep voorziet in een eigen blad: ‘De Grindhorster’, dat geheel door de leden gemaakt wordt. Binnen onze woongroep is veel mogelijk!

Actief lidmaatschap. Onze woongroep heeft een bestuur dat gezamenlijk met de leden de verantwoording draagt voor het reilen en zeilen van de woongroep. Van de leden wordt verwacht dat zij openstaan voor en contacten onderhouden met andere woongroepleden en een bijdrage leveren aan de gezamenlijke activiteiten. Ook verwachten wij van hen dat zij deelnemen aan commissies en/of vaste activiteiten ondersteunen d.m.v. bardiensten, technische klusjes, etc.
Verder is het niet de bedoeling om mantelzorg te verlenen; af en toe een boodschapje doen of de planten verzorgen voor elkaar is van een andere orde. Nog belangrijker dan het verlenen van hulp is misschien het vragen om hulp en ook daartoe dienen de leden van de woongroep bereid te zijn.
De visie van onze woongroep luidt dan ook:
”Een eigen leven, met omzien naar elkaar”
Current composition
De woongroep telt ongeveer 40 leden: allen zijn 50-plussers die zelfstandig, alleen of samen met een partner, in een eigen appartement wonen. Behoud van hun privacy staat hoog in hun vaandel! Zij hebben een eigen leven, maar ze wonen er ook "samen", zodat ze op elkaar kunnen terugvallen zonder elkaar te belasten. Als buur worden ze gekend en dat maakt burenhulp tot iets vanzelfsprekends. Zo kunnen de bewoners langer zelfstandig blijven.
Ideal resident
Het lidmaatschap van onze woongroep staat open voor vitale ouderen vanaf 50 jaar – samenwonend of single – die zelfstandig kunnen wonen en bereid zijn een bijdrage te leveren aan algemene taken, zoals bestuurstaken, commissiewerkzaamheden, huishoudelijke taken, enz.
Zij moeten verzekerd zijn tegen ziektekosten en wettelijke aansprakelijkheid.
Geïnteresseerden kunnen zich via ons mailadres contact@woongroephillegersberg.nl aanmelden.
Zij ontvangen dan per mail onze brochure en een digitaal vragenformulier. Door het invullen van het vragenformulier geeft de geïnteresseerde aan voor een kennismakingsperiode van een half jaar in aanmerking te willen komen. In deze halfjaarlijkse periode kan een ‘kandidaat-lid’ aan al onze activiteiten deelnemen. Het bestuur bekijkt of een geïnteresseerde voor het kandidaat-lidmaatschap in aanmerking komt.
Na het halfjaar kandidaat-lidmaatschap wordt bekeken of aan de wederzijdse verwachtingen is voldaan, waarna een besluit over een definitief lidmaatschap wordt genomen.
Wanneer tot lidmaatschap wordt besloten en er geen appartement beschikbaar is, wordt het lid op de wachtlijst geplaatst, waarbij wordt aangetekend of hij/zij voor een huurappartement of voor een koopappartement in aanmerking wenst te komen.
De wachtlijst is horizontaal, wat inhoudt dat bij het vrijkomen van een appartement naar de meest geschikte kandidaat voor dat moment gekeken wordt. Wat heeft de kandidaat ons te bieden, waar hebben we behoefte aan?
Website
http://www.woongroephillegersberg.nl
Contact information
Via onze website en via e-mailadres: contact@woongroephillegersberg.nl.
Wilt u bij uw vraag naar informatie uw adres en telefoonnummer vermelden?
Contatpersoon:
Riek Los-Roozendaal, tel. 010-422 09 10
Placed at
Feb. 11, 2021, 5:03 p.m.
Expires
July 3, 2022, 3:28 p.m.
Views
This listing has been viewed 2043 times
Placed by
Woongroep Hillegersberg
react
register or log in to react
Change
Only the poster of an listing can change it. Register or log in as the owner to make changes.