Title
Woonleefgemeenschap in en met de natuur
Coliving space name
Noaberschap Plus
For rent or for sale
for sale
Description price
De 9 woningen variëren in grootte tussen 62 en 119 m². Daarnaast is er 222 m² aan gemeenschappelijke ruimtes, bestaand uit huiskamer/keuken, logeer appartement, serre, hal en berging tuingereedschap. Iedere woning beschikt over een privéberging van 7 m². De vierkante meter prijs van de woningen ligt rond € 2.500,-. Daarbij worden de gemeenschappelijke ruimtes verdisconteerd over de 9 woningen.
Available from
2022-04-01
Province
Drenthe
City
Wateren in nationaal park het Drents Friese Wold
Location
De school ligt in west Drenthe in het buitengebied met vrij uitzicht op weides, akkers en de natuur van nationaal park het Drents Friese Wold. 6000 hectare bossen, weides, heidevelden en zandverstuivingen van een ongelooflijke schoonheid. Reeën, damherten, konijnen, hazen, dassen en vossen zijn de bewoners. En daarnaast natuurlijk een enorme verscheidenheid aan vogels. De ligging biedt veel mogelijkheden voor onder andere fietsen, wandelen, paardrijden, mountainbiken en vogels spotten. Natuurliefhebbers komen hier thuis! In de tuin bevindt zich een grote natuurlijke vijver van 200m2 met een prachtige natuurlijke flora en fauna van riet, gele lis, waterlelie, lisdodde, vis en kikkers.

Belangrijk is te beseffen dat de keuze om te wonen in een een uitgestrekt natuurgebied als nationaalpark het Drents Friese Wold, wel met zich mee brengt dat openbaar vervoer, winkels en huisarts/apotheek niet om de hoek liggen. Een bushalte op 2 km, treinstation op 20 km en winkels, huisarts/apotheek op 9 km.
Common space(s)
Naast de woningen die variëren tussen 62 en 112 m², zijn er de volgende gemeenschappelijke ruimtes. Een huiskamer/keuken 70 m², logeer appartement 40 m², hal/gang 85 m², overdekt terras 30 m² en bergingen/gereedschapsschuur 86 m² en uiteraard tuin en weideperceel (geschikt als groentetuin) van 4000 m².
Private spaces(s)
Er worden maximaal negen zelfstandige woningen gerealiseerd die variëren in grootte van 62 tot 119 m². Iedere woning beschikt over een eigen ingang, nutsaansluitingen, een huiskamer/keuken, badkamer, 1 of 2 slaapkamers en een berging. Nagenoeg alle woningen beschikken naast de grote gemeenschappelijke tuin, ook over een privé terras.
Description coliving group
Op dit moment is de school in gebruik als groepsaccommodatie/vergaderaccommodatie. Eind 2021 willen we stoppen met onze verhuuractiviteiten en hebben het plan opgevat een woongemeenschap te vestigen voor 50 plussers die in en met de natuur willen leven. Het gebouw ligt op een kavel van ruim 4.000 m² waar dus voldoende mogelijkheden zijn voor de aanleg van een voedselbos, groentetuinen, het houden van huisdieren en kleinvee zoals kippen als geiten. Vanwege de huidige functie, is er reeds sprake van een goede basis voor de realisatie van de aparte woonunits. Vanaf de aankoop van de school in 2006 hebben we veel tijd, geld, energie en liefde geïnvesteerd in de restauratie en verbouwing. Het betreft een schoolgebouw met van oorsprong 3 klaslokalen waar in de loop der jaren is aangebouwd. In de aanbouw - waaronder kantoor, kleedkamers en gymnastieklokaal - hebben we al 4 separate woonunits gebouwd. In het pand kunnen we 9 zelfstandige woningen realiseren. Daarnaast zijn er meerdere ruimtes waar bewoners elkaar vrijwillig kunnen ontmoeten en bijvoorbeeld samen kunnen koken en eten. Aan de buitenzijde bevinden zich 2 grote overdekte terrassen van ieder 30m2 met een prachtig uitzicht en gelegen op het zuidwesten. Uiteraard zijn tuin, terrassen en grond ook gemeenschappelijk bezit. De school is in uitstekende staat van onderhoud en is dit voorjaar nog volledig geschilderd. Bij aankoop van de school in 2006 zijn alle daken vervangen en geïsoleerd, nieuwe dakpannen, goten, zinkwerk, dubbel glas, nieuwe ramen en deuren, etc. Het is de bedoeling de woningen in 2022 energieneutraal op te leveren waarbij door de combinatie van wind en zonne-energie een situatie van nul-emissie ontstaat.
Current composition
Qua bewonersprofiel denken we aan milieubewuste, creatieve en natuur liefhebbende singles/stellen die emissieneutraal en levensloopbestendig willen wonen in een gemeenschap waar zorg en aandacht is voor elkaar. Die het fijn vinden om samen 'de handen vuil te maken' bij eigen voedselproductie, onderhoud en reparaties, onderlinge hand - en spandiensten en mogelijk (mantel)zorgtaken. De groep toekomstige bewoners is milieubewust en kiest wellicht voor het aanschaffen van enkele elektrische auto’s die bedoeld zijn voor collectief gebruik. Deze auto’s kunnen kosteloos en milieuvriendelijk worden opgeladen met zelfopgewekte energie. Door de combinatie van wind – en zonne-energie worden hiaten in het stroomaanbod nagenoeg geheel opgevangen. In die situaties dat er wel hiaten vallen in het aanbod, dan worden de (gevulde) accu’s van de auto’s gebruikt om de hiaten op te vangen. De auto’s leveren dan dus terug aan het eigen elektriciteitsnet waardoor er zelfs geen stroomaansluiting meer nodig is.
Ideal resident
Bewonersprofiel
Via onze Facebook pagina en de websites Woongroepnet en LVGO hebben we onze ideeën over het bewonersprofiel al gecommuniceerd. Voor de adspirantbewoners die deze informatie gemist hebben, zetten we onze gedachten nog een keer op een rij.
1. Bij het samenstellen van een bewonersprofiel zijn er voorwaarden waaraan iedere bewoner wel moet voldoen, omdat die voorwaardelijk zijn om binnen een woonleefgemeenschap te functioneren.
Zo is een woongemeenschap bedoeld voor mensen die naast voldoende privéruimte, ook ruimte, tijd en aandacht willen delen met gelijkgestemden. Die sociaal emotioneel voldoende zijn ontwikkeld en bovendien bereid en in staat zijn reflectief hun eigen houding en gedrag te beschouwen. Respect, tolerantie, positiviteit, vertrouwen, integriteit en liefde voor mensen zijn daarbij kernbegrippen
2. Daarnaast zijn daar thema’s die wij als initiatienemers belangrijk vinden vanwege onze eigen waardensysteem. Zo vinden wij het belangrijk dat mensen bewust omgaan met het milieu en energie en streven dan ook naar een zo laag mogelijke emissie. Dat proberen we te realiseren door zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn en de ecologische voetafdruk niet groter te maken dan noodzakelijk. En niet door comfort in te leveren, maar juist volop van comfort te genieten door bewust gebruik te maken van de mogelijkheden energie te gebruiken die niet of nauwelijks belastend is voor de natuur.
Daarnaast zijn we zelf liefhebbers van huisdieren en zien en weten welke toegevoegde waarde (huis)dieren kunnen hebben in het leven van mensen. Daarom vinden we belangrijk dat de bewoners binnen de grenzen van redelijkheid moeten kunnen genieten van katten, honden en eventueel kleinvee als kippen en geitjes.
Ook biedt de ruime kavel de gelegenheid tot aanleg van een groentetuin met bessenstruiken en fruitbomen waarmee de bewoners redelijkerwijs voor een deel hun voedselvoorziening kunnen realiseren. Samenwerken aan voedselproductie is een verbindende activiteit.
3. Ten derde hebben wij wensen ten aanzien van de buurt, het dorp en de omgeving.
Sinds 2006 wonen wij met veel plezier in de oude school van Wateren. In de buurt en de omgeving hebben we meer dan fijne contacten en relaties gekregen. Het is dan ook onze nadrukkelijke wens in de directe omgeving van de school een nieuwe woning te vinden. Juist vanuit de betrokkenheid met de mensen in de omgeving hebben wij de wens dat de nieuwe bewoners niet alleen invulling geven aan hun eigen gemeenschap, maar dat zij ook invulling geven aan de verbinding met de andere bewoners in de bestaande buurt en dorpsgemeenschap. Daar bij kun
je denken aan allerlei vormen van interactie die verrijkend zijn voor de gehele gemeenschap.
4. Tenslotte streven we naar een passende mix en diversiteit onder de bewoners.
Website
https://www.facebook.com/NoaberschapPlusWestDrenthe/
Contact information
Deze advertentie is bedoeld om interesse te wekken bij potentiële bewoners. Via bovengenoemde Facebook pagina krijgt u een goede eerste indruk van de accommodatie en de locatie. Via deze advertentie kunt u zich aanmelden als geïnteresseerde en ontvangt dan als eerste updates over de ontwikkelingen. Eind april zijn er 3 dagen gepland voor individuele kennismakingsgesprekken met aspirant kopers, eind mei is er een kennismakingsbijeenkomst voor alle aspirant kopers en begin juni is de oprichtingsbijeenkomst van de bewonersvereniging. Eind 2021 start de verbouw en voor de zomer van 2022 worden de woningen sleutelklaar opgeleverd. Bij aanmelding is het belangrijk dat u binnen het bewonersprofiel past, in en met de natuur wilt leven en bewust kiest voor een woonvorm met gelijkgestemden. Ten slotte moet u over het vermogen beschikken (of te kunnen financieren) om een woning aan te kopen.
Placed at
April 2, 2021, 2:52 p.m.
Expires
July 1, 2021, 2:52 p.m.
Views
This listing has been viewed 873 times
Placed by
Ton Tempelman
react
register or log in to react
Admin
By using these links you can remove your listing or extend the active period of this listing to 90 days from now.
Change
Only the poster of an listing can change it. Register or log in as the owner to make changes.