Title
Woonzorggemeenschap Puur Natuur zoekt kernteamleden
For rent or for sale
for sale
Province
Noord-Brabant
Location indication
Gelderland of Brabant
Indication number of residents
55
Indication group composition
Doelgroep(en)
 Ouders van een of meerdere zorgintensieve kinderen.
 Zorgintensieve kinderen, jongeren en/of (jong)volwassenen.
Het gaat (onder andere) om kinderen, jongeren en/of (jong)volwassenen die 24-uurs zorg en begeleiding nodig hebben. Er kan sprake zijn van (een combinatie van) ziekte, verstandelijke beperkingen, zintuigelijke beperkingen en meervoudige beperkingen.
 Mensen die geen kinderen of geen zorgintensief kind(eren) hebben.
 Mensen die affiniteit hebben met het concept ‘omgekeerde integratie’ en kinderen die extra zorg en begeleiding nodig hebben.
 Mensen die affiniteit hebben met duurzaam en ecologisch wonen.
Ideology
Onze missie
♥ Bijdragen aan een liefdevolle wereld voor zorgintensieve kinderen, (jong)volwassenen, hun ouders en andere betrokkenen.
♥ Bijdragen aan een duurzame leefomgeving voor mens, dier en natuur.

Doel
Een woongemeenschap realiseren in een natuurlijke, ‘prikkelarme’ omgeving, waartoe mensen met en zonder beperking uitgenodigd worden op een duurzame manier samen te wonen en te leven.

Dit alles willen we met de volgende kernwaarden gaan bereiken:
• Authenticiteit
• Liefde
• Compassie (inclusief zelfcompassie)
• Zorgzaamheid
• Duurzaamheid
• Bewustzijn
• Vertrouwen
Waarbij iedereen zijn of haar kwaliteiten, talenten en mogelijkheden kan ontwikkelen en inzetten naar vermogen.

Vijf pijlers

1. Veilige haven

2. Gemeenschapsvorming

3. Zorg voor elkaar

4. Ecologisch en duurzaam

5. Stilte en reflectie

Omgekeerde integratie
Overheid en zorginstellingen streven ernaar om mensen met een beperking een volwaardige plek in de maatschappij te bieden. Daarbij stuurt de overheid aan op kleinschaligheid en willen veel instellingen de vertrouwde omgeving van het instellingsterrein voor de cliënten behouden. De oplossing wordt gevonden in omgekeerde integratie: de herontwikkeling van instellingsterreinen tot woongemeenschappen waarin mensen met en zonder beperking samenleven; bestaande instituten omgevormd tot een woonwijk. De initiatiefnemers gaan niet uit van een bestaand instituut, maar hebben de intentie een woonzorgleefgemeenschap op te zetten, waartoe mensen met en zonder beperking uitgenodigd worden samen te wonen en leven.
Planning
In dit stadium zijn we op zoek naar geïnteresseerden, die samen met ons, Kristin Janssens en Martijn Tiemens (initiatiefnemers), deel uit willen maken van deze droom.
In het bijzonder zoeken we kernteamleden om vervolgstappen te kunnen gaan zetten.
Contact information
Contact: gemeenschappuurnatuur@gmail.com

Facebook: Woonzorggemeenschap Puur Natuur
https://www.facebook.com/groups/315266730295699/
Placed at
Nov. 1, 2021, 4:29 p.m.
Expires
Jan. 30, 2022, 4:29 p.m.
Views
This listing has been viewed 224 times
Placed by
Kristin Janssens & Martijn Tiemens
react
register or log in to react
Change
Only the poster of an listing can change it. Register or log in as the owner to make changes.